Một tháng đen tối với Windows 7 và 8

Một tháng đen tối với Windows 7 và 8, WannaCry còn chưa nguội thì 1 bug mới lại xuất hiện nguy cơ bị lợi dụng để tấn công quy mô lớn.

 Khi mà sự kinh hoàng của WannaCry còn chưa lắng xuống thì người ta lại vừa phát hiện ra thêm một bug lớn nữa trên Windows 7 và 8.

Theo thông tin từ Ars Technica, bug mới phát hiện này sẽ cho phép 1 trang web độc hại có thể liên tục load một file hình ảnh và làm các máy tính chạy Windows 7 và 8 chậm dần, chậm dần và tắt phụt hoặc hiện màn hình xanh.

Cách thức hoạt động của bug này đó là thêm chuỗi “$MFT” vào đường dẫn của bức ảnh. chuỗi “$MFT được Windows sử dụng làm dữ liệu đặc biệt cho hệ thống định dạng NTFS. Mà Windows 7 và 8 thì đang kiểm soát không chuẩn việc nhận diện chuỗi ký tự này.

Trang tin công nghệ The Verge cũng đã tiến hành thử nghiệm bug này trên một máy tính Windows 7 với 1 file có đường dẫn C:\$MFT\123 trên một website local. Bài test nhanh chóng kiến máy tính chậm hẳn lại và treo cứng, cách duy nhất để nó hoạt động trở lại là nhấn nút reset.

Lỗi nói trên không có tác dụng trên những máy tính chạy Windows 10, lỗi này tương tự như một lỗi xuất hiện trên 2 hệ điều hành siêu cổ là Windows 95 và Windows 98, khi người dùng tạo và truy cập vào 1 thư mục C:\con\con.

Lỗi NTFS được phát hiện đầu tuần trước và đã được thông báo tới Microsoft, nhưng tới giờ vẫn chưa có bản cập nhật nào được đưa ra.

Bình Luận